ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ง20255 งานแกะสลักผักและผลไม้ (สาระเพิ่มเติม)โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,05:05  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..