โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภลักษณ์ จีนช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปรีดา ดิษฐ์สาคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0