โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
พนักงานบริการ

นางสาววิลัยภรณ์ สุขอนันต์
พนักงานบริการ

นายประทีป ลอยวัฒนะ
พนักงานบริการ