โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ุุุุ7 ปี