ภาพกิจกรรม
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

"อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งสงวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีโรงเข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนนาบอน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนประสาธราษฎร์บำรุง

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,20:02   อ่าน 602 ครั้ง