เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

         เราทุ่งสงสหประชาสรรค์  ร่วมใจมั่นรักชาติ  ศาสนา 
เกียรติประวัติเลื่องลือทั่วภารา  ใครจะมาจากไหนไม่เคยกลัว
         เราทุ่งสงสหประชาสรรค์  สิ่งสำคัญเน้นวิชาพาครอบครัว 
ให้เด็กไทยมีวิชาได้พาตัว  รับใช้ทั่วเมืองไทยในแหลมทอง
         การเรียนเพียรศึกษา  ทั้งกีฬาไม่เคยเป็นสอง 
ความสามารถและปัญญาไม่เป็นรอง  จะปกป้องแสดขาวให้ยาวนาน
         เราทุ่งสงสหประชาสรรค์  บุกบากบั้นต่อสู้ทุกสถาน 
รวมพลังแข็งแกร่งชั่วนิรัตน์  ชื่อเรานั้นเลื่องลือ ท.ส.ป.